نمونه سؤالات امتحانی جامعه شناسی یازدهم

فاز امتحان جامعه شناسی یازدهم مشاوران آموزش

6,000 تومان 4,800 تومان

در انبار

عنوان کتاب: مجموعه سوالات امتحانی جامعه شناسی یازدهم (نظام جدید)
انتشارات: مشاوران آموزش
مؤلفین: اتاق علمی جامعه شناسی
سال چاپ: 1397
نوبت چاپ: اول
شابک: 0-106-218-600-978
تعداد صفحات: 44