کنکور پایه و 12 عمومی و انسانی

دربارۀ کتاب های کنکور پایه و دوازدهم انسانی و عمومی:

انتشارات مشاوران آموزش بیش از یک دهه فعالیت خود برای داوطلبان کنکور سراسری در رشتۀ علوم انسانی و دروس عمومی کتاب‌های متعددی را به چاپ رسانده است.

از جمله کتاب های پرفروش کنکوری که انتشارات مشاوران آموزش به چاپ رسانده است می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 1. روانشناسی جامع هدفدار کنکور
 2. اقتصاد جامع هدفدار کنکور
 3. تیزشیم روانشناسی
 4. زبان انگلیسی کنکور پایه دهم و یازدهم (هدفدار)
 5. جامعه‌شناسی کنکور پایه دهم و یازدهم (هدفدار)
 6. جامعه شناسی هدفدار پایه دوازدهم
 7. جغرافیا کنکور پایه دهم و یازدهم (هدفدار)
 8. علوم و فنون ادبی کنکور پایه دهم و یازدهم (هدفدار-کنکور 99)
 9. فارسی کنکور پایه دهم و یازدهم (هدفدار)
 10. فاز امتحان فارسی دوازدهم
 11. فاز امتحان جامعه‌شناسی دهم
 12. فاز امتحان سلامت و بهداشت
 13. فلسفه و منطق جامع کنکور (10و11و12)-ویژه کنکور 98
 14. و…
کتاب های کنکور پایه و دوازدهم انسانی و عمومی | قیمت کتاب های مشاوران آموزش با تخفیف ویژه

کنکور پایه و 12 عمومی و انسانی

دربارۀ کتاب های کنکور پایه و دوازدهم انسانی و عمومی:

انتشارات مشاوران آموزش بیش از یک دهه فعالیت خود برای داوطلبان کنکور سراسری در رشتۀ علوم انسانی و دروس عمومی کتاب‌های متعددی را به چاپ رسانده است.

از جمله کتاب های پرفروش کنکوری که انتشارات مشاوران آموزش به چاپ رسانده است می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 1. روانشناسی جامع هدفدار کنکور
 2. اقتصاد جامع هدفدار کنکور
 3. تیزشیم روانشناسی
 4. زبان انگلیسی کنکور پایه دهم و یازدهم (هدفدار)
 5. جامعه‌شناسی کنکور پایه دهم و یازدهم (هدفدار)
 6. جامعه شناسی هدفدار پایه دوازدهم
 7. جغرافیا کنکور پایه دهم و یازدهم (هدفدار)
 8. علوم و فنون ادبی کنکور پایه دهم و یازدهم (هدفدار-کنکور 99)
 9. فارسی کنکور پایه دهم و یازدهم (هدفدار)
 10. فاز امتحان فارسی دوازدهم
 11. فاز امتحان جامعه‌شناسی دهم
 12. فاز امتحان سلامت و بهداشت
 13. فلسفه و منطق جامع کنکور (10و11و12)-ویژه کنکور 98
 14. و…