مشاوران آموزش
روانشناسی کنکورمشاوران آموزش

روانشناسی کنکور مشاوران آموزش

وجه تمایز کتاب روانشناسی جامع کنکور مشاوران آموزش با سایر کتب کمک آموزشی:

در این کتاب علاوه بر اینکه متن کتاب درسی به عنوان معیار اصلی فرض شده است؛ از منابع علمی دیگری برای مطالبی که نیاز به توضیح بیشتری داشته‌اند، استفاده شده است.

از جمله اینکه دردرسنامۀ درس اول روانشناسی جامع کنکور مشاوران آموزش به روش جمع‌آوری اطلاعات در روانشناسی پرداخته شده است و در پاسخ به این سؤال که:

«چرا برخی از محققان در محیط آزمایشگاهی به مشاهده رفتار مورد نظر می‌پردازند؟»

از کتاب «روانشناسی آزمایشی، نوشتۀ محمود ایرانی» استفاده شده است و پاسخ سؤال به این صورت است که:

زیرا در موقعیت‌های طبیعی، گاهی با شرایطی مواجه می‌شوند که امکان مشاهدۀ دقیق و عینی رفتار وجود ندارد. برای مثال زمانی که محقق در حال مشاهدۀ تعاملات افراد خانواده است و می‌خواهد مشاهدات خود را ثبت کند، فرد دیگری (مثل فامیل یا دوست) وارد خانه می‌شود و با تغییر دادن شرایط مشاهده، وضعیت را بر هم می‌زند. در چنین شرایطی، محققان در آزمایشگاه، موقعیتی را که کمابیش مشابه وضعیت زندگی واقعی است، ایجاد می‌کنند و به صورت کنترل شده، به مشاهدۀ رفتار می‌پردازند.

مشاهده در کارهای علمی از اهمیت بسیاری برخوردار است، زیرا علم با مشاهده آغاز می‌شود.

فرانسیس بیکن (Francis Bacon) که در روش تحقیق علمی، از متفکران به نام است، داستانی را دربارۀ اهمیت مشاهده نقل می‌کند و می‌نویسد:

در سال ۱۴۳۲ در یکی از حوزه‌های علمی در میان دانشجویان جدالی در گرفت و آتش جدال سیزده روز شعله‌ور بود.موضوع تعداد دندان‌های اسب بود. دانشجویان آثار دانشمندان گذشته را بارها ورق زده و گفتۀ حکمای پیشین را نقل می‌کردند، اما مشکل همچنان لاینحل مانده بود. روز چهاردهم جوان تازه‌کاری پردۀ شرم و حیا را درید و چنین پیشنهاد کرد که برای حل مشکل به دهان اسبی نگاه کنند و تعداد دندان‌های او را بشمارند. این پیشنهاد حاضران را چنان برانگیخت که بر سروروی جوان ریختند و اورا  گوشمالی بسزایی دادند و از میان خود بیرون کردند و گفتند که بدون شک شیطان در قالب او حلول کرده است که برای کشف حقیقت، راه‌های نامبارکی از این قبیل .پیشنهاد می‌کند

عاقبت پس از چند روز بحث و جدل در این زمینه، آن حوزۀ علمی چنین اعلام کرد که در کتب قدما اشارۀ کافی برای حل این مشکل نیامده است، مشکل غیر قابل حل باقی می‌ماند. اما این تفکر کور، بالاخره با وقوع رنسانس متحول شد و روش آزمایشی، جای آن را گرفت.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن